This Is Your Blog Headline

A short description introducing your business and the services to visitors.

Treći sastanak REAVG-a

Održan treći privremeni sastanak Regionalne stručne savetodavne radne grupe (REAVG) za LEADER sa predstavnicima ministarstava, nacionalnih mreža i lokalnih akcionih

Read More