Godisnja skupstina mreže LAG Srbije

U Somboru, na teritoriji LAG Panonski fijaker 24.02.2024. godine održana je Redovna godišnja skupština Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije.

Skupštini je prisustvovalo 8 od 11 predstavnika lokalnih akcionih grupa, punopravnih članova Mreže.

Na dnevnim redu su između ostalog bili izveštaji o radu Mreže za prethodni period, izveštaji o realizaciji projekata koje je Mreža sprovela u prethodnom periodu, izmena statuta, formiranje novih tela organizacije i drugo.

Za novog predsednika Mreže izabrana je Jagoda Kočić, menadžerka LAG Panonski fijaker, a upravni odbor u naredne četiri godine čini će Sandra Macura (LAG FGF), Snežena Kleut (LAG Carski Breg), Nedeljko Radulović (LAG ČA-GM), Aleksandar Rudić (LAG Partnerstvo za Potamišje) i Bojan Kovač (LAG Srce Bačke).

Predstavnici LAGova će u narednom periodu nastaviti sa radom na unapređenju LEADER pristupa u Republici Srbiji i sa saradnjom sa domaćim i inostranim akterima ruralnog razvoja i LEADERa kroz učešće u ELARD-u, IPARD odboru za praćenje i drugim organima i organizacijama.

Podeli ovaj post:

Ostale vesti