Treći sastanak REAVG-a

Održan treći privremeni sastanak Regionalne stručne savetodavne radne grupe (REAVG) za LEADER sa predstavnicima ministarstava, nacionalnih mreža i lokalnih akcionih grupa koji rade na #LEADER pristupu u zemaljama Zapadnog Balkana kako bi razradili nedavna dešavanja u vezi sa poboljšanjem politike u skladu sa preporukama u Mapama puta za LEADER i merama koje je potrebno preduzeti za ponovno pokretanje LEADER procesa.

Glavni ishod REAVG biće priprema nacionalnog i regionalnog izveštaja o ukupnom napretku implementacije LEADER-a u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući zaključke o trenutnom stanju i preporuke o budućim koracima za ubrzanje implementacije LEADER-a u regionu.

U ime Mreže LAG-ova Srbije učestvovala je Jagoda Kočić , predsednica Mreže.

Podeli ovaj post:

Ostale vesti