Mreža Lokalnih Akcionih Grupa Srbije

O nama

Udruženje „Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije“ je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom (Community-led local development / Lokalni razvoj vođen lokalnom zajednicom), sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života i ravnomernog regionalnog razvoja ruralnih područja Republike Srbije.

Glavni ciljevi Mreže

Misija

Mreža radi na stvaranju uslova i jačanju kapaciteta za osnivanje potencijalnih partnerstava koja treba da doprinesu poboljšanju života u ruralnim zajednicama.

Vizija

Razvoj ruralnih zajednica u Republici Srbiji zasnovan na stabilnim društvenim procesima usaglašenim sa principima održivog razvoja.

Korisni linkovi